You are currently viewing Szewc Dratewka

Szewc Dratewka

Szewc Dratewka opowiedział dzieciom swoją historię… Ale nie taką jak zawsze! Śmiechu było sporo!