Data

08 cze 2019
Expired!

Ochrona środowiska w chemii

Barwniki roślinne
Proces rozdzielania barwników roślinnych i ich identyfikacja w świetle UV. Proces polega na rozdzielaniu ich na kolumnie w procesie chromatografii kolumnowej. Przedstawione zostanie także ich wykorzystanie w praktyce.

Paliwo wodorowe
Samochodzik napędzany wodą. Proces rozbijania wody na platynowym katalizatorze przy udziale prądu. Następnie proces odwrócony z wytworzeniem energii mechanicznej.

Domowa oczyszczalnia wody
Wodę z różnymi barwnikami np. KMNO4 atramentem itp. wlewamy na kolumnę z węglem aktywnym. Woda zostaje oczyszczona w procesie adsorpcji.

Oczyszczanie wody z toksycznych związków organicznych
Proces ozonowania jest bardzo wydajnym procesem niszczenia związków organicznych ze względu na potencjał utleniający ozonu. Może on utleniać związki cykliczne takie jak benzen czy fenol. W naszym doświadczeniu będziemy sprawdzać czy barwne związki można oczyszczać za pomocą ozonowania.

Identyfikacja związków nieorganicznych
Wykrywanie kolorowych soli żelaza, chromu, kobaltu, miedzi. Można w ten sposób poznać zawartość naszej próbki za pomocą różnych odczynników.

Proces destylacji
Rozdzielanie mieszaniny substancji o różnych temperaturach wrzenia. Używany między innymi w przemyśle spirytusowym, oczyszczaniu wody i przemyśle rafineryjnym. Przedstawiony zostanie proces destylacji prostej i rektyfikacji w prostej formie i na zestawie, który można złożyć w domowych warunkach.

Sztuczna krew
Proces produkcji sztucznej krwi. Każdy może „krwawić” na tym pokazie. Za pomocą soli żelaza i rodanków wyprodukowana zostanie sztuczna krew używana w większości filmów.