Data

27 kw. 2019
Expired!

Wyspa pacynek

Pan Hilary, profesor Wyobraźni, zaprasza w magiczną podróż na Archipelag Wysp Lalkowych. Uczestnicy zabawy zwiedzają Wyspę Pacynek, gdzie zapoznają się z budowa i sposobem animacji tego typu lalki. W programie fragmenty z „Lalkarza” Stevensona, „Czerwonego Kapturka” J. Brzechwy oraz lalkowa klaunada. Na zakończenie dzieci bawią się pacynkami.