You are currently viewing Mikołajki w Galerii Szperk

Mikołajki w Galerii Szperk

Co to były za Mikołajki! Najmłodsi uczestnicy wydarzenia chętnie do niech wchodzili, nie tylko aby porobić sobie zdjęcia – ale również pobawić się sztucznym śniegiem! Równie dobrze bawili się przy stanowisku VR oraz symulatora nart!