You are currently viewing Szewczyk Dratewka

Szewczyk Dratewka

Dzisiaj w Rumii zawitaliśmy z spektaklem dla dzieci o Szewczyku Dratewce – to była niezwykle opowiedziana historia!